ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ปลัดเทศบาลนครเชียงรายเยี่ยมและมอบนโยบาย โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2566 นายปรีชา ศรีทา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล พร้อมด้วยนางสาวศศิโสภา บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการ และคณะครู ให้การต้อนรับ นายสมบุญ หิรัณยโชติ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วย นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และนางพัชรี แซมสนธ์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ในการประชุมมอบนโยบายของเทศบาลนครเชียงราย ให้กับคณะครู ณ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา