ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา

ที่ สวนตุงและโคมเทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยพุทธศาสนิกชนชาวเชียงราย ชาวชุมชนเขตเทศบาลนครเชียงราย พร้อมใจกันนุ่งขาว ได้ร่วมกันทำข้าวมธุปายาส หรือ ข้าวทิพย์ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมจัดนิทรรศการวันวิสาขบูชา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับวัดและ65 ชุมชน
“การกวนข้าวติ๊ป (ทิพย์)” หรือการกวนข้าวมธุปายาส การถวายพานพุ่มดอกไม้บูชาพระบรมสารีริกธาตุ

ทั้งนี้ การนำข้าวมธุปายาส หรือข้าวทิพย์ ถวายแด่พระพุทธเจ้านั้นถือเป็นการถวายพุทธบูชาที่ยิ่งใหญ่ เพื่อน้อมรำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์พระศาสดาในพุทธศาสนา ในวันสำคัญวันวิสาชบูชา ซึ่งตรงกับวันที่พระองค์ ประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธ์ ปรินิพพาน ในวัน และเดือนเดียวกันนับว่าเป็นวันอัศจรรย์

จากนั้นได้ร่วมกับเวียนเทียนโดยรอบพระบรมสารีริกฐาตุ ที่ทางคณะสงฆ์ และเทศบาลนครเชียงราย อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย ให้ชาวเชียงรายได้กราบไหว้ขอพร และเพื่อความเป็นศิริมงคลกับตัวเองและครอบครัว เนื่องในวันวิสาขบูชา.