ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ลงพื้นที่รับฟังปัญหาพร้อมเร่งแก้ไข ตลาดสดเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยนายสมบุญ หิรัณยโชติ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย และ ผอ.กองงานที่เกี่ยวข้อง เทศบาลนครเชียงราย ลงสำรวจพื้นที่ตลาดสดเทศบาลนครเชียงราย 1 เพื่อรับข้อมูลจากพ่อค้าแม่ค้า ในตลาดสดเทศบาลนครเชียงราย หลังจากได้รับแจ้งปัญหา ในหลายเรื่อง ซึ่งทาง นายกเทศมนตรีนครเชียงราย รับทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ได้รับเรื่องเพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหานั้น

อย่างไรก็ตาม ปัญหาทุกอย่างที่รับแจ้ง จะมีเจ้าหน้าที่ภาคปฏิบัติลงพื้นที่ต่อ เพื่อกำหนดรูปแบบการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะได้เข้าถึงปัญหาที่แท้จริง ซึ่งที่ผ่านมา ทางเทศบาลนครเชียงราย นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ไม่เคยหยุดการทำงาน และลงพื้นที่รับทราบปัญหา และแก้ไขให้กับชาวเทศบาลนครเชียงรายอย่างต่อเนื่อง.