Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกันปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 1 ยันไม่ยกเลิกสัญญาการเช่าขายของ

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย นายสมบุญ หิรัณยโชติ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย รองปลัด ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าส่วน และเจ้าหน้าที่ชุดทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับตลาดสดเทศบาล 1 ได้เปิดจุด “เราร่วมกันปรับปรุง ตลาดสดเทศบาล1 เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับทุกคน” ซึ่งได้ใช้อาคาร 5 ที่ติดกับเขียงหมู เป็นจุดรับเรื่อง

พร้อมกันนี้ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ชี้แจงถึงการดำเนินการของทางเทศบาลนครเชียงรายว่า การดำเนินการดังกล่าว ไม่ได้เป็นสร้างใหม่ หรือ ยกเลิกสัญญาการเช่าพื้นที่ขายของในตลาดสดเทศบาล 1 ตามที่มีหลายๆ คนเข้าใจผิด แต่จะเป็นการรับเรื่อง เพื่อนำกลับมาเพื่อแก้ไขปัญหาให้ทุกอย่างดีขึ้น

“โดยในเฟสแรกนี้ ทางเทศบาลนครเชียงราย จะดำเนินการสร้างปรับปรุงสายกลางกลาง ถนน ทางเดิน ท่อระบายน้ำ ประปา ระบบดับเพลิง หลังคา และระบบระบายอากาศ เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำเน่าเสีย และสัตว์นำโรค สำหรับการดำเนินการจะไม่กระทบสิทธิของพ่อค้าแม่ค้า แต่จะเป็นการร่วมกันปรับปรุง จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากพ่อค้าแม่ค้า ในตลาดสดเทศบาล1 หรือ กาดหลวง ขึ้น ” นายวันชัย กล่าว.