ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ติดตามความคืบหน้าปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 1 เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับทุกคน

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายสมบุญ หิรัณยโชติ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมผู้อำนวยการกองติดตามความคืบหน้า ”เราร่วมกันปรับปรุง ตลาดสดเทศบาล1 เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับทุกคน” จุดอาคาร 5 จุดรับเรื่อง ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. ตลาดสดเทศบาล 1 นครเชียงราย

ทั้งนี้ พ่อค้า-แม่ค้าตลาดสดเทศบาล 1 ทั้งโซนกลาง อาคาร 3,4,5 ได้แจ้งปัญหาแต่ละจุด เพื่อให้ทางเทศบาลนครเชียงรายตรวจสอบ แก้ไขโดยทางปลัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมผู้อำนวยการกองจะได้สรุปรวมปัญหาที่ได้รับ เพื่อดำเนินการปรับปรุง แก้ไขแบบยั่งยืน และในขณะเดียวกันทางด้านนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายได้ให้กองช่างเร่งออกแบบ เพื่อดำเนินการสร้างปรับปรุงสายกลาง ถนน ทางเดิน ท่อระบายน้ำ ระบบดับเพลิง หลังคา และระบบระบายอากาศ และสัตว์นำโรค

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน