ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

พิธีเปิดหอประวัติศาสตร์ 135 ปีโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม

เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ข้าราชการ เทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดหอประวัติศาสตร์ 135 ปี โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม โดยมี ศจ.ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย เป็นประธาน พร้อมศจ.พงษ์ศักดิ์ สินธุมัด รองประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 16 ณ อาคารแบคแทลล์ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม ขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่าน

ทั้งนี้ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม เป็นสถานที่ให้การศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลให้มี ความสมบูรณ์ทางสติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม รวมทั้งเพื่อเป็นพยานถึง พระกิตติคุณของ พระเยซูคริสต์ จากวันนั้นถึงวันนี้ ปีพุทธศักราช 2566 เป็นปีที่โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม มีอายุครบ 135 ปี เป็นโรงเรียนเอกชน ที่ก่อตั้งกำเนิดและดำเนินการโดยความเสียสละ อุทิศกำลังกาย กำลังใจ ของคณะมิชชั่นนารีชาวอเมริกัน

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน