ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ร่วมกับ วัดเชตวัน (พระนอน) ชุมชนหนองบัว และชุมชนร่องปลาค้าว ร่วมประเพณีหล่อเทียน ปฏิบัติสืบทอดกันมา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ประเพณีแห่เทียนพรรษา เนื่องจากสมัยก่อนพระภิกษุสงฆ์ไม่มีไฟฟ้าใช้ ชาวบ้านจึงหล่อเทียนต้นใหญ่และปฏิบัติสืบทอดกันมาจนกลายเป็นประเพณี เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ประธานสภาและสมาชิกสภา เทศบาลนครเชียงราย เป็นประธาน กิจกรรมหล่อเทียนพรรษาโดยมี นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมด้วย นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว คณะครู และนักเรียน และชุมชนหนองบัวและชุมชนร่องปลาค้าวเข้าร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ณ วัดเชตวัน (หนองบัว) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน