ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายห่วงใยประชาชนเปิดให้บริการประชาชน ตรวจฟัน

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัยจงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มีความห่วงใยใส่ใจสุขภาพพี่น้องประชาชน ในเขตเทศบาลนครเชียงราย มอบหมายให้งานทันตกรรม กองการแพทย์ ได้เปิดให้บริการประชาชน ตรวจฟัน เคลือบฟลูออไรด์ อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน ทั้ง 4 ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.

#ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเทศบาล 1 น้ำลัด ทุกวันพุธ

#ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเทศบาลสองสันหนอง บริการทุกวันอังคาร พฤหัส และ วันศุกร์

#ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเทศบาล 3 สันตาลเหลือง บริการทุกวันอังคาร

#ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเทศบาล 4 หัวฝาย ทุกวันจันทร์

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นอกจากห่วงใยสุขภาพของพี่น้อง 65 ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ต้องการเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ ลดความแออัดในโรงพยาบาลจึงได้ให้ทางศูนย์ส่งเสริมสุขภาพทั้ง 4 ศูนย์ฯในความรับผิดชอบเทศบาลนครเชียงรายได้เปิดบริการประชาชนอย่างทั่วถึง

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน