ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ร่วม พิธีบำเพ็ญกุศล และ พิธีถวายขันดอกแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวาระครบรอบ 28 ปี แห่งการสวรรคต

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เนื่องในวาระครบรอบ 28 ปี แห่งการสวรรคตของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า เทศบาลนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ จังหวัดเชียงราย ในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีถวายขันดอกแม่ฟ้าหลวง ณ อุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง)

ซึ่งเป็นการถวายความเคารพอย่างสูงสุดตามประเพณีล้านนาเชียงราย โดยมีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนเชียงราย ร่วมกันถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จย่า

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงงานอย่างต่อเนื่องตลอดพระชนม์ชีพเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนที่ยากไร้และชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จวบจนเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 พระชนมายุ 95 พรรษา