ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ให้การต้อนรับนายเอกพงษ์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอยูเอ) พร้อมด้วยคณะ ร่วมทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ พัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ณ ห้องประชุมศาสตร์พระราชา

สถานสอนภาษา เอยูเอ สมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้วยการสนับสนุนของรัฐบาลอเมริกัน ร่วมจัดตั้งสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอยูเอ) ณ วังสราญรมย์ เพื่อ “ส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันระหว่างประชาชนชาวไทยกับชาวอเมริกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยสอนภาษา ขนบธรรมเนียมและประเพณีของประเทศทั้งสอง” โครงการนี้ ทำคนไทยได้มีโอกาสเรียนอังกฤษครูต่างชาติมากขึ้น เป็นปีที่ 71 ของการดำเนินงานของสถานสอนภาษาเอยูเอ เพื่อเสริมสร้างรากฐานภาษาอังกฤษให้กับสังคมไทย พิสูจน์ได้จากผู้เรียนอังกฤษ กับสถานสอนภาษาเอยูเอ นับล้านคน

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา