ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย จัดกิจกรรม”แอ่วแวดเวียงเจียงฮาย”

วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “แอ่วแวดเวียงเจียงฮาย” Chiangrai Destination ที่ศูนย์บริการการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน (Downtown) สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 1 ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยว ในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงราย โดยนำสื่อมวลชนทุกแขนง นั่งรถรางผ่านเส้นทางถนนสายวัฒนธรรม ชมสถานที่ท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ใจกลางเมืองเชียงราย เพื่อประชาสัมพันธ์เครือข่ายการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงราย มีนโยบายในการพัฒนาเมืองเชียงรายให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การทุน มีการก่อสร้างปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 1 (downtown) เพื่ออำนวยสะดวกต่อการใช้บริการสถานีขนส่งฯ แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในการเดินทางมีความสะดวกและความปลอดภัย รวมทั้งการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวกับภาคเอกชน ผู้ประกอบการร้านอาหาร ชา กาแฟ โรงแรมที่พัก และบริษัทนำเที่ยวเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เครือข่ายการท่องเที่ยว พัฒนาความร่วมมือระหว่างเทศบาลฯ สมาชิกเครือข่ายการท่องเที่ยวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาเมืองเชียงรายสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (smart city) ให้เป็นเมืองน่าอยู่ที่ทันสมัยให้ประชาชนและผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข อย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงราย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดเชียงราย เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายเพิ่มมากขึ้น ได้หารือกับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเครือข่ายการท่องเที่ยว จึงได้จัดกิจกรรม “แอ่วแวดเวียงเจียงฮาย” Chiangrai Destination เที่ยวเส้นทางประวัติศาสตร์ ถนนสายวัฒนธรรม พร้อมคาเฟ่ ที่กิน ที่พัก ในเขตเทศบาลนครเชียงราย

พร้อมจัดกิจกรรมกระตุ้นการมีส่วนร่วมระหว่าง ผู้ประกอบการ กับนักท่องเที่ยว โดยการสะสมแต้มเพื่อแลกรับของรางวัล จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย ซึ่งของรางวัลมีด้วยกัน 3 ระดับ สะสมครบ 10 แต้ม, 20 แต้ม, และ 30 แต้ม นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมตามจุดต่างๆ ในเมืองเชียงราย โดยมีรถรางบริการฟรีทุกวัน วันละ 2 รอบ เวลา 09.30 น.และ 13.30 น. ติดต่อได้ที่จุดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อาคารศูนย์ส่งเสริมสินค้าพื้นเมือง ด้านหลังอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ตั้งแต่วันนี้ – 15 กันยายน 2566.