ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จัดแห่เทียนพรรษาสืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนา

นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พรัอม ด้วยผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย สำนักการศึกษาเทศบาลนครเชียงราย จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาประจำปี 2566 โดยขบวนเทียนเคลื่อนตามถนนธนาลัย ไปยังสวนตุงและโคมนคร เทศบาลนครเชียงราย เพื่อให้นักท่องเที่ยว และชาวเชียงราย ได้ชมขบวนแห่

ซึ่งในปีนี้ เทศบาลนครเชียงราย จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอย่างยิ่งใหญ่ มีขบวนเทียน จำนวน 11 ขบวน จากสถานศึกษาต่างๆ รวมไปถึงวัด และชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ได้นำต้นเทียน นำมาติดตั้งบนรถ และตกแต่งด้วยดอกไม้อย่างสวยงาม

นอกจากนี้ ยังมีการประกวดขบวนและต้นเทียนพรรษา โดย รางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รองชนะเลิศอันดับ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย และ รองชนะเลิศ อันดับ 2 โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ทั้งนี้การจัดประเพณีแห่เทีนพรรษา ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ และส่งเสริมการท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุดยาว ประการสำคัญ เป็นการดำรงค์ไว้ซึ่งขนบทำเนียมประเพณีแต่โบราณ ร่วมไปถึงเป็นการปลูกฝังสิ่งดีๆให้กับเยาวชน และยังเป็นการจัดกิจกรรมที่หล่อหลอมคนในชุมชนให้มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน.