ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้เสมอ ทำ CPR ช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้กับเพื่อนมนุษย์

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหารสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือฟื้นชีวิตและปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR) จัดขึ้นโดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย มีนางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรม ทั้งบุคลากร น้องๆ นักเรียน และประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนาทักษะและสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวัน จัดขึ้น ณ อาคารเทิดพระเกียรติฯ 90 ปี บริเวณเชิงสะพานขัวพญามังราย

เป็นอีกหนึ่งการอบรมที่เราทุกคนไม่ควรมองข้าม โดยการนวดหัวใจกู้ชีพ หรือ CPR (Cardiopulmonary resuscitation) นั้น จะช่วยรักษาการไหลเวียนของเลือด เพื่อไปเลี้ยงสมอง และหัวใจ ชะลอการตายของเนื้อเยื่อ เป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยฟื้นชีวิตขึ้นมาได้ ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสมองที่ขาดออกซิเจน โดยจะต้องทำอย่างถูกวิธีเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้ด้วยสองมือเรา.