Tuesday, July 16, 2024
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธี “วันรพี” “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”

วันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้มอบให้ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย ฝ่ายนิติกร เทศบาลนครเชียงราย ร่วมวางพวงมาลาพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งวงการกฎหมายไทย” เนื่องในวันรพี 7 สิงหาคม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ เนื่องจากเป็นวันคล้าย วันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งวงการกฎหมายไทย” ณ ศาลจังหวัดเชียงราย

“วันรพี” วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ 7 ส.ค.2463 ซึ่งในปีนี้ครบรอบ 103 ปีแห่งการจากไปของ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” ผู้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นเอนกประการ