ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ต้อนรับคณะผู้แทน JICA คัดเลือกพื้นที่นำร่องพัฒนาศักยภาพฟื้นฟูชีวิตชีวาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล และนางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้การต้อนรับคณะผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น หรือ JICA (Japan International Cooperation Agency) ประจำประเทศไทย ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อคัดเลือกพื้นที่นำร่องและออกแบบกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อการฟื้นฟูท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยทางนักศึกษามหาวิทยาลัยวัยที่สามจัดเต็มจัดชุดการแสดงต้อนรับคณะอย่างอบอุ่น ณ มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย

ขอขอบคุณ JICA ที่เล็งเห็นถึงศักยภาพของเทศบาลนครเชียงราย ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด ในการเข้าร่วมคัดเลือกเป็นพื้นที่นำร่องศึกษาวิจัย พัฒนา และฟื้นฟูความมีชีวิตชีวาของท้องถิ่น เพื่อดูแลประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน