ข่าวเด่น

Graziosa Diamond (กราซิโอซ่า ไดมอนด์) มอบเงิน 5 ล้าน สมทบกองทุนโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 คุณเยาวลักษณ์ สุธรรมเม็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบเงินบริจาค จำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบกองทุนโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ บริจาคโดย Graziosa Diamond (กราซิโอซ่า ไดมอนด์) ณ ห้องประชุมสำนักงานอำนวยการ