ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

กิจกรรม 12 สิงหา โครงการ “ครัวชุมชน ถนนกินได้” นำผักสวนครัว ปลูกตามริมรั้ว ตามถนนเพื่อให้พืชผักได้ออกผลผลิต สามารถเก็บไปปรุงอาหารได้

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 พระไพศาลประชาทร วิ. (หลวงพ่อพบโชค) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกับชุมชนห้วยปลากั้ง โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา รร.บ้านน้ำลัด และ รร.แม่ยาววิทยา ปลูกพืชผักสวนครัว ตลอดแนวถนนชุมชนห้วยปลากั้ง และพื้นที่ธรณีสงฆ์ของวัดฯ เพื่อให้ทุกคนได้รับประทานผักปลอดสารพิษและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน โดยถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566

พระไพศาลประชาทร วิ. (หลวงพ่อพบโชค) เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าว ทางวัดห้วยปลากั้ง ได้ร่วมกับทาง เทศบาลนครเชียงราย ชาวชุมชนห้วยปลากั้ง จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อนำผักสวนครัว ทำการปลูกตามริมรั้ว ตามถนน และที่ดินของวัด เพื่อให้พืชผักได้ออกผลผลิต และเมื่อเจริญเติบโต ชาวบ้านก็สามารถเก็บไปปรุงอาหารได้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี และการดำเนินการดังกล่าวเป็นการทำในรูปแบบ บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งทุกส่วนจะมีความร่วมมือกัน ทำให้โครงการนี้ยั่งยืนตลอดไป เพราะผักสวนครัวอีกปลูกก็ยิ่งได้มากในพื้นที่

ทางด้าน นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า สำหรับการดำเนินการโครงการดังกล่าว ถือว่าเป็นโครงการที่สอดคล้องกับทางเทศบาลนครเชียงราย เป็นอย่างมาก ที่ทางเทศบาลนครเชียงราย ส่งเสริมให้เป็นเมืองอาหารปลอดภัย ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เมื่อผักสวนครัวเหล่านี้เมื่อเจริญเติบโตก็สามารถเก็บผลผลิตไปบริโภคได้เลย ซึ่งทั้งหมดจะไม่ใช้สารเคมี และชาวบ้านก็จะช่วยกันดูแล ที่สำคัญก็จะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครังเรือนได้จริง.