Tuesday, July 16, 2024
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายเปิดตลาดประชารัฐ พร้อมจัดประชันสุดยอดฝีมือเมนูอร่อย “ของดีนครเชียงราย”

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมเปิดโครงการตลาดประชารัฐของดีนครเชียงราย “งานมากิ๋น แอ่ว เตียว ม่วน กาดสวนตุง” กระตุ้นเศรษฐกิจช่วง Low-Season โดยจำหน่ายสินค้าคัดสรรจากเกษตรกร ผู้ผลิตผู้ประกอบการของดีนครเชียงราย และกิจกรรมการประกวดทำอาหาร ทั้งขนมจีนน้ำเงี้ยว กล้วยทอด และลอดช่องสิงคโปร์ โดยได้รับเกียรติจากท่านวุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์ ท่านสมาชิกวุฒิสภา ร่วมในพิธีเปิด ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

สำหรับผลการแข่งขันทำน้ำเงี้ยว รางวัลที่ 1 ทีมน้ำเงี้ยว 3 สไตล์ 3 ใบเถา จากชุมชนห้วยปลากั้ง รางวัลที่ 2 ทีมน้ำเงี้ยวเสาร์ ตุ้ม ติ๋ม จากชุมชนสันต้นเปา รางวัลที่ 3 ทีมคนงามเมิน จากชุมชนเกาะลอย และรางวัลชมเชย ทีมสาวมักม่วน จากชุมชนศรีเกิด

การแข่งขันกล้วยทอด รางวัลที่ 1 ทีม CRMS.6 จากโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย รางวัลที่ 2 ทีมดรีมทีม ท.2 จากโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว รางวัลที่ 3 ทีม ท.3 ทีม จากโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล และรางวัลชมเชย ทีมกล้วยทอด ท.5 จากโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

การแข่งขันลอดช่องสิงคโปร์ รางวัลที่ 1 ทีมลอดช่องยายน้อย จากโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล รางวัลที่ 2 ทีมแม่ครัว ท.5 จากโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า รางวัลที่ 3 ทีมดรีมทีม ท.2 จากโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว และรางวัลชมเชย ทีม Sweet Lady จากโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ