ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เร่งซ่อมแซมพื้นผิวถนนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในเขตเทศบาลนครเชียงราย

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้สมาชิกสภาเทศบาล เขต 4 ลงพื้นที่เร่งด่วน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลนครเชียงราย นำหินคลุกและรถบดเข้าบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ชุมชนหัวฝาย หลังจากมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้ถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อ และสัญจรลำบาก หลังได้รับการประสานงานผ่าน ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลนครเชียงราย

ภายหลังพบว่าถนนเส้นนี้เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่าง อบต.รอบเวียง จึงได้ประสานการทำงานร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย สจ.เดช จิ่งมาดา ร่วมลงพื้นที่เพื่อนำถนนเส้นนี้เข้าบรรจุในแผนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อปรับปรุงแก้ไขถนนเดิมเป็นถนนคอนกรีต แก้ไขปัญหาร่วมกันในระยะยาวต่อไป