ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ขุดลอกเปิดทางเดินน้ำ ลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

ในช่วงฤดูฝนทำให้วัชพืชขึ้นปกคลุมหนาแน่นอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณร่องน้ำลำเหมืองสาธารณะ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้สั่งการเร่งด่วน และจัดเจ้าหน้าที่กองช่าง ฝ่ายสุขาภิบาล ทำการขุดลอกเปิดทางเดินน้ำบริเวณข้างวัดเชตุพน เขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดกับประชาชนในชุมชนและผู้สัญจรไปมา

ขอขอบคุณทุกเสียงสะท้อนจากประชาชน ทุกเรื่องราว ทุกความเดือดร้อน ต้องการรับการแก้ไขในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย แจ้งเราผ่านช่องทางที่ท่านสะดวกได้ที่
▪ สำนักงานเทศบาลนครเชียงราย โทร.053-711333
▪ Website : www.chiangraicity.go.th
▪ Facebook : เทศบาลนครเชียงราย
▪ Line Offical : https://lin.ee/bN4hFyF