ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเทศบาลนครเชียงราย ประจําปีการศึกษา 2566

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวนำโดย นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ พร้อมด้วยนางสาวอริญรดา พระภักดี, นายอัจฉริยดนย์ กันทะยศ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาฯ ร่วมให้กำลังใจคณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเทศบาลนครเชียงราย ประจําปีการศึกษา 2566

🔴 โดยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

🟣 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับปฐมวัย

 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตัวต่อเสริมทักษะ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันเกมทายสิเสียงอะไรเอ่ย
 • รางวัลเหรียญเงิน อันดับที่ 5 การแข่งขันทักษะโครงงาน

🟣 การแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับประถมศึกษา

 • รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
 • รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
 • รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
 • รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
 • รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา
 • รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 • รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 • รางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาทางประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
 • รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศดับดับ 2 การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
 • รางวัลเหรียญเงิน อันดับ 4 การแข่งขันทักษะโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
 • รางวัลเหรียญทองแดง อันดับ 6 การแข่งขันทักษะโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม