ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ตรวจความคืบหน้าปรับปรุงตลาดสดเทศบาล ให้รถดับเพลิงเข้าได้ หากเกิดเหตุฉุกเฉิน

วันที่ 2 กันยายน 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายธเนศ โกมลธง นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย และเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจความคืบหน้าการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดเทศบาล 1 ให้มีระเบียบ และถูกสุขลักษณะ ดำเนินการเพิ่มช่องถนนกลางตลาดให้กว้างขึ้น เพื่อให้รถดับเพลิงและรถฉุกเฉินเข้าได้สะดวกเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน พร้อมตรวจแผงขายสินค้าในโซนอาหารสดให้มีมาตรฐาน ประชาชนที่เข้ามาจับจ่ายใช้สอยได้รับสะดวก ปลอดภัยต่อสุขภาพและทรัพย์สิน

ทั้งนี้ พ่อค้าแม่ค้าได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำหลังคาให้ปลอดโปร่งและมีอากาศถ่ายเทสะดวก พร้อมกับระบบระบายน้ำฝนและทางระบายน้ำในตลาดสดด้วย และในอนาคตเตรียมที่จะจัดนำเที่ยวรถรางเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถมาซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึก เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพิ่มเติมอีกด้วย.