ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย 1 ใน 2 ตัวแทนประเทศไทย ร่วมพันธมิตรทางการท่องเที่ยว เชื่อมโยงนครเชียงรายบนเส้นทางสายไหม ณ ประเทศจีน

วันที่ 31 สิงหาคม-2 กันยายน 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และคณะ เดินทางเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ International Tourism Alliance of Silk Road Cities & the International Forum on Culture and Tourism Development of Silk Road Cities 2023

โดยมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักการทูตประจำประเทศจีน ผู้เชี่ยวชาญ และผู้นำจากหลากหลายประเทศ เข้าร่วมกว่า 350 คน ณ เมืองจิงเต๋อเจิ้น มณฑลเจียงซี ประเทศจีน

การจัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อสร้างพันธมิตรความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ซึ่งริเริ่มร่วมโดย Network of International Culturalink Entities (NICE) และเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ มีเป้าหมายที่จะสานต่อจิตวิญญาณแห่งสันติภาพ การเปิดกว้าง การมีส่วนร่วม และการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างสะพานเชื่อมสำหรับเมืองสมาชิกเพื่อกระชับมิตรและความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวของเมืองต่างๆ บนเส้นทางสายไหม โดยตัวแทนจากประเทศไทยที่เข้าร่วมการเป็นพันธมิตรมี 2 จังหวัด คือจังหวัดเชียงราย และจังหวัดหนองคาย.