ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ลงนามความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ร่วมสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พัฒนาการศึกษาท้องถิ่นสู่สากลโลก

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และคณะผู้บริหาร ร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา (MOU) ระหว่างสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กับเทศบาลนครเชียงราย โดยมี รศ.ดร.จาง เถา ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมคณาจารย์และบุคลากรร่วมในพิธีลงนาม เพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล

ซึ่งเป็นการเริ่มต้นความร่วมมือด้านการศึกษาที่น่ายินดี พร้อมกับมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเทศบาลนครเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-13 และ 24-25 สิงหาคมที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS เชียงราย

สำหรับสถาบันขงจื่อแห่ง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นหน่วยงานสนับสนุนและให้บริการวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันและส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีนในรูปแบบต่างๆ ให้กับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป