ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย เดินหน้าพัฒนาตลาดสดฯ ทำตลาดน่าซื้อ กระตุ้นเศรษฐกิจ พ่อค้าแม่ค้าเห็นชอบดำเนินการต่อ

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายนนทพัฒ ถปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นางกัลยา จันทกูล หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับประชุมกับพ่อค้าแม่ค้า ตลาดสดเทศบาลนครเชียงราย 1 (แผงขายสินค้า ทางเข้าทาง ตรงข้ามธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงราย)

ซึ่งการประชุม ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้นำเสนอตามแผนดำเนินงานในการพัฒนาตลลาดเทศบาลนครเชียงราย 1 ในช่วงที่ผ่านมา และอนาคต เบื้องต้นจะดำเนินการเปิดช่องทางเดินเข้าตลาดให้กว้างมากขึ้น เพื่อให้รถดับเพลิง รถพยาบาล เข้ามาตลาดได้ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน พร้อมเตรียมพัฒนาระบบทางระบายน้ำ การทำให้ตลาดในจุดดังกล่าวเชื่อมต่อกับจุดที่ดำเนินการอยู่ให้สวยงาม และปลอดภัยสำหรับผู้ที่มาเดินตลาดเลือกซื้อสินค้า

นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย แจ้งว่า ทางนายกวันชัย มีความห่วงใยพ่อค้าแม่ค้า และผู้ที่ซื้อสินค้า จึงดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวต่อ และอนาคตจะให้รถรางนำนักท่องเที่ยว มาลงจุดจอดรถหน้าตลาด และเดินเข้ามาซื้อสินค้า และของฝาก เพื่อเดินทะลุไปอีกด้าน และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยว มาซื้อของให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในตลาดเทศบาลนครเชียงราย

จากการประชุม พ่อค้าแม่ค้า ได้แสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อให้ตลาดสดน่าซื้อและปลอดภัย พร้อมกับได้ยกมือเห็นชอบ ให้ทางเทศบาลนครเชียงราย ดำเนินโครงการพัฒนาฯ ตลาดสด และให้ความร่วมมือ เพื่อช่วยกันทำเชียงรายน่าอยู่ และกระตุ้นเศรษฐกิจ