ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย จัดอบรมปรับพื้นฐานการลีลาศครั้งแรก

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย นายเสริฐ ไชยยานันตา ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย สมาคมกีฬาลีลาศ จังหวัดเชียงราย นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการกองการแพทย์ และ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ร่วมกันเปิด “การอบรมเพื่อปรับพื้นฐานการลีลาศ” ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น

ทั้งนี้การจัดการอบรมดังกล่าว ทางสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย และ สมาคมกีฬาลีลาศ จังหวัดเชียงราย เชื่อว่า สมาชิกสมาคมฯ และผู้ที่ชื่นชอบการเต้นลีลาศ จะมีทักษะพื้นฐานในการเต้นลีลาศตามหลักสากล และได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญ “ครูคุณวิทย์ พิงค์คำขา” และ “ครูน้ำทิพย์ พิงค์คำขา” สามารถต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาของจังหวัดเชียงราย ได้ในอนาคต โดยการอบรมฯ มีผู้สนใจเข้าร่วม 70 คน