ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ประชุมจัดทำแผน “สุขภาพดีมีหลักประกัน” กับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น

วันที่ 19 กันยายน 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย เป็นประธานในการประชุมโครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย เพื่อระดมความคิดเห็นจัดทำแผนส่งเสริมสุขภาพในเขตเทศบาลฯ โดยมี นายเสรี บุญสุทธิ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนฯ ประธานชุมชน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ ร่วมในการประชุม ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญในการร่วมค้นหา วิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของพี่น้องประชาชนในชุมชนได้อย่างตรงจุด ณ โรงแรมเอ็ม บูติก รีสอร์ท เชียงราย

สำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงราย จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลฯ หรือท้องถิ่นอื่น ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมด้านสุขภาพ ทั้งในกลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มเด็กก่อนวัยเรียน กลุ่มเด็กวัยเรียน เยาวชน กลุ่มวัยทำงาน กลุ่มผู้สูงอายุ/ผู้พิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของรัฐได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง