ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น สังกัดเทศบาลนครเชียงราย รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมบ้านไทย บูทีค แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิกรุงเทพมหานคร