ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีวางพวงมาลา อนุสรณ์สถานสามผู้กล้า

วันที่ 20 กันยายน 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ พ.จ.อ.ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงรายพร้อมด้วยข้าราชการ กองคลัง ร่วมพิธีวางพวงมาลา อนุสรณ์สถานสามผู้กล้า (พ.ต.ท.) พลเรือน ตำรวจ ทหาร เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดี ความกล้าหาญ และเสียสละชีวิต เพื่อบ้านเมืองเมื่อครั้งอดีต บ้านห้วยกว๊านเหนือ ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย