ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย เดินหน้าพัฒนาเมือง เพื่อชาวเชียงราย รองประธานสภาผู้แทนราษฏรฯ หนุนเต็มที่

วันที่ 23 กันยายน 2566 นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 เป็นประธานในการเปิด โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มแกนนำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย “กิจกรรมสร้างผู้นำในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน” ณ ศูนย์ประชุมนครเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย โดยมี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ผู้นำชุมชน และตัวแทนจากชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย 65 ชุมชน เข้าร่วมในกิจกรรม

นอกจากยังมี นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายกเทศมนตรี จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมือง เข้าร่วม

ทั้งนี้การดำเนินโครงการดังกล่าว เทศบาลนครเชียงราย มุ่งหวังการพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ อปท. ใกล้เคียง และ สมาคมกีฬาฯ ในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ที่จะร่วมกันผลักดันโครงการต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นจริง โดยมี นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 คอยให้คำแนะนำและร่วมขับเคลื่อนไปพร้อมกัน