Thursday, May 30, 2024
Latest:
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ชุมชนวัดใหม่หน้าค่าย จัดขบวนแห่อัญเชิญเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุง “กองทุนแม่ของแผ่นดิน”

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ผ่านเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดตั้ง “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 8,000 บาท นอกจากนี้ เพื่อสร้างความศรัทธา ยังได้ร่วมกันแลกเงินขวัญถุงพระราชทาน เพื่อสร้างศรัทธาและเพื่อความเป็นสิริมงคล

ซึ่งในปีนี้ ชุมชนวัดใหม่หน้าค่ายได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุง โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ประธานชุมชนกลุ่มพัฒนาสตรี พี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมในพิธี