Tuesday, July 16, 2024
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

กองการแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย ร่วม รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จัดฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับพี่น้อง อสม.

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้แก่พี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ประจำปี 2566 เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ที่มีแนวโน้มระบาดในช่วงฤดูฝน

โดยเทศบาลนครเชียงราย ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ในการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แก่ อสม.ในครั้งนี้จำนวน 200 ราย ณ มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย

พี่น้อง อสม.ถือเป็นรากฐานแห่งความสำเร็จของสาธารณสุขไทย เป็นพลังจิตอาสากลุ่มใหญ่ที่มีส่วนช่วยพัฒนาด้านสุขภาพที่ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนได้เป็นอย่างดี