ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาพื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จกระทรวงมหาดไทย

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมนายเจตณรงค์ อินกัน ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย นายสุกรรณ์ คำภู ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น ได้เข้าร่วมการนำเสนอโครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ในงาน Sustainabability Expo 2023 กิจกรรม Live action พื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จ ของกระทรวงมหาดไทย โดยมี นาย มงคล ใบแสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ให้การต้อนรับ และนำเสนอการจัดกิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนรู้โดยใช้สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นฐาน และได้เยี่ยมชมนิทรรศการการจัดการเรียนรู้แบบProject Approach ของน้องๆระดับชั้นอนุบาล ณ สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา