ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ตรวจธนาคารน้ำใต้ดิน แก้ปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน และลดภัยแล้งในช่วงฤดูร้อน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำทีมสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ร่วมกับพี่น้องชุมชนบ้านใหม่ โดยในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม เป็นช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่น จึงทำให้เกิดน้ำหลากและสูญเสียน้ำไปโดยเปล่าประโยชน์ เทศบาลนครเชียงรายจึงร่วมกับชุมชนจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อเก็บกักน้ำหลากในหน้าฝน มาสำรองไว้ที่ใต้ดินเพื่อเแปรเปลี่ยนเป็นความชุ่มฉ่ำในหน้าแล้ง และยังช่วยลดความเสียหายด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนนขวางทางน้ำ การกัดเซาะถนนของน้ำได้อีกด้วย

ทั้งนี้เทศบาลนครเชียงรายขอขอบคุณร้านก๋วยเตี๋ยวจัมโบ้บ้านใหม่ (ในซอย) ที่ทำการปิดบริการช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ