ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ประชุมผู้ประกอบการค้าหมูพร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ยกระดับความปลอดภัย

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พ.จ.อ ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย และเจ้าหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับผู้ประกอบการค้าหมู หารือแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้เป็นตามระเบียบกฎหมาย พรบ. โดย นายนิคม ดอกสลิด ปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย นายสัตวแพทย์ ภาณุพัฒน์ ราชคมน์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการสำนักงานปศุสัตว์ เชียงรายได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ และเน้นย้ำมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมโรคสุกรอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะระบบความปลอดภัยทางชีวภาพของโรงฆ่าสัตว์ ในช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อสุขภาพและภูมิคุ้มกันของสุกร ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ประกอบการค้าหมูและผู้ที่เกี่ยวข้อง

#โรงฆ่าสัตว์เทศบาลนครเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน