ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เชิญชวนสตรีชาวจังหวัดเชียงรายทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซ์เรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram)

เทศบาลนครเชียงราย โดยกองการแพทย์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสตรีชาวจังหวัดเชียงรายทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซ์เรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส 4 หน่วย 4 ภาค ทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565

โดยจัดกิจกรรมในวันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2566 ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมืองเชียงราย

เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

❌โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกครั้ง

☎️ สอบถามเพิ่มเติม โทร 089 434 6071 สสจ.เชียงราย