ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้อาหารปลอดภัย

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พ.จ.อ. ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รักษาราชการแทน ผู้อํานวยการกองการแพทย์ เปิดกิจกรรมสร้างพื้นที่กลางแห่งการเรียนรู้อาหารปลอดภัยนครเชียงราย กิจกรรมศาสตร์และศิลป์ของการเบลนด์ชา โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมรวม 30 คน จัดขึ้นที่ ศูนย์การเรียนรู้อาหารปลอดภัยนครเชียงราย (ติดกับทางเข้าตลาดศิริกณ์ หรือ รสพ. เดิม)

ทั้งนี้ทาง ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชา และกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บรรยายเรื่อง ชาเบลนด์คืออะไร รวมทั้งการบรรยายเรื่อง ประโยชน์ของชาเบลนด์

โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเมืองอาหารปลอดภัย ที่มุ่งหวังให้ประชาชนอยู่ดี กินดี และรู้ถึงคุณสมบัติของ ชา ว่าดีอย่างไร และควรบริโภคอย่างไรให้เกิดประโยชน์ ที่สำคัญการดำเนินกิจกรรมยังเป็นการเปิดพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นพื้นที่กลางแห่งการเรียนรู้อาหารปลอดภัย นั้นคือ มายังสถานที่นี้จะได้ทราบว่า อาหารชนิดไหนปลอดภัยอย่างไรกับการบริโภคของทุกคน.