ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเกษตรกร สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย (กฟก.) ขอเชิญเกษตรกร สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ใช้สิทธิเลือกตั้ง “ผู้แทนเกษตรกร” เพื่อเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

ในวันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. – 15.00 น.

“อย่าลืม 12 พฤศจิกา เข้าคูหากา x เบอร์เดียว”

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ และสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย (กฟก.) ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 1 โทรศัพท์ 053-150156