Tuesday, July 16, 2024
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมคณะสงฆ์ ทำบุญตักบาตรเทโวฯ วันออกพรรษา

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ที่ในฐานะ ปรึกษาเทศบาลนครเชียงราย ร.ต.อ.ดร.ธนรัช จงสุทธานามณี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ พนักงานเทศบาลนครเชียงราย โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงรายพุทธศาสนิกชนจังหวัดเชียงราย ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ โดยมีพระสงฆ์ 116 รูป ออกรับบิณฑบาต นำโดย พระรัตนมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
นอกจากนี้ นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ฝ่ายทหารจากมณฑลทหารบกที่ 37 เชียงราย หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ภาคเอกชน รวมถึงคณะศรัทธาพี่น้องประชาชนชาวเชียงรายร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระภิกษุสงฆ์สามเณร ตั้งแต่ บริเวณเชิงบันไดวัดดอยงำเมืองไปจนถึงสี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย
ทั้งนี้ การทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษาถือเป็นประเพณีที่สำคัญในอันที่จะแสดงให้เห็นถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพุทธศาสนิกชนในการที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน และนำพา สันติสุขให้เกิดขึ้นในสังคม และพุทธศาสนาสู่ความยั่งยืน