ข่าวเด่น

จังหวัดเชียงราย พร้อมจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร รณรงค์กระตุ้นให้เกษตรกร ใช้สิทธิเลือกตั้ง

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 คณะอนุกรรมการติดตามและตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ภูมิภาคที่หนึ่ง (ภาคเหนือ) ประกอบด้วย พ.ต.ท.วัชรินทร์ พิมพ์กะภีร์
ผู้ตรวจการ ประจำเขต 9 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายรัตนกุล โพธิ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขาภูมิภาคที่ 1 (สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร) และนายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานสาขาจังหวัดเชียงราย (สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร)

ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ภูมิภาคที่หนึ่ง (ภาคเหนือ) ก่อนวันเลือกตั้ง ระดับอำเภอ จังหวัดเชียงราย โดยมี นางสุกัญญา แสงหล้า พนักงานอาวุโส สำนักงาน กฟก.สาขาจังหวัดเชียงราย ร่วมคณะฯด้วย

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยม ฯได้ ตรวจเยี่ยมศูนย์สนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร อำเภอเมืองเชียงราย โดยมีนายศัพทนา อินต๊ะ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอเมืองเชียงราย และนายบุญญฤทธิ์ ราชเนตร ปลัดอำเภอ บรรยายสรุปข้อมูลการเลือกตั้งฯ และตรวจเยี่ยมศูนย์สนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร อำเภอแม่ลาว โดยมีนายรุ่งโรจน์ ตันวุฒิ นายอำเภอแม่ลาว และนายภัคพงษ์ ภูเวียงจันทร์ ปลัดอำเภอ บรรยายสรุปข้อมูลการเลือกตั้ง รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในส่วนของอำเภอ ตลอดจนแผนการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบในพื้นที่

ในวันเดียวกันนี้ คณะอนุกรรมการติดตามตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ภูมิภาคที่หนึ่ง (ภาคเหนือ)ได้ร่วมปล่อยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ รณรงค์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อเชิญชวนเกษตรกร ใช้สิทธิเลือกตั้ง “ผู้แทนเกษตรกร” เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในวันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. – 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่กำหนด ให้มากที่สุด.