ข่าวประชาสัมพันธ์

12 พ.ย.66 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร จ.เชียงราย ขอเชิญเกษตรกร ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร

นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟู​และพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย (กฟก.)
ขอเชิญเกษตรกร สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ใช้สิทธิเลือกตั้ง “ผู้แทนเกษตรกร” เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในวันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. – 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่กำหนด

โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบรายชื่อและหน่วยเลือกตั้งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ที่ทำการกำนันทุกตำบล ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย (กฟก.) ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 1