ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายเสริมศักยภาพภาษาอังกฤษครูผู้สอนร่วมกับสถาบัน AUA

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1-8 ให้การต้อนรับ นายเอกพงษ์ ณ ระนอง ผู้อำนวยการสถาบันสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (AUA) พร้อมด้วยคณะ ในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา