ข่าวประชาสัมพันธ์

นับถอยหลัง เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร กฟก. จังหวัดเชียงราย เชิญชวนเกษตรกร 12 พ.ย.นี้ เข้าคูหากาเบอร์เดียว

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย (กฟก.) เปิดเผยว่า ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 15.00 น.ขอเชิญเกษตรกรจังหวัดเชียงราย ไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

“ทั้งนี้ในเขตเลือกตั้ง ภูมิภาคที่ หนึ่ง 17 จังหวัดภาคเหนือ มีสัดส่วนผู้แทนเกษตรกร ได้ จำนวน 5 คน โดยให้ทำเครื่องหมายกากบาทในบัตรเลือกตั้งได้ จำนวน หนึ่ง หมายเลขเท่านั้น”

เกษตรกรสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและหน่วยเลือกตั้ง ได้ที่ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ ที่ทำการกำนันทุกตำบล ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และที่ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย (กฟก.) ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 1 โทรศัพท์ 053-177331 โทรสาร 053-150156.