ข่าวเด่น

เกษตรกรภาคเหนือ คึกคัก แห่เข้าคิวลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร กฟก.

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น.นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย (กฟก.) เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการติดตามและตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ภูมิภาคที่หนึ่ง (ภาคเหนือ) ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ภูมิภาคที่หนึ่ง (ภาคเหนือ) ที่หน่วยเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำพูน โดยบรรยากาศทั่วไป การออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งของเกษตรกร ทะยอยกันมาตั้งแต่เริ่มเปิดหีบลงคะแนน

ในส่วนของบรรยากาศทั่วไป ในจังหวัดเชียงราย ที่หน่วยเลือกตั้งอำเภอเมืองเชียงราย อำเภอเวียงชัย อำเภอพาน และอำเภอแม่ลาว เกษตรกรออกมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งของเกษตรกรในจังหวัดเชียงรายเป็นไปอย่างคึกคัก เกษตรกรต่างพากันออกมาเข้าคิวรอรับบัตรเลือกตั้ง เพื่อลงคะแนนในคูหาเลือกตั้งอย่างหนาตา ตั้งแต่เช้า เป็นจำนวนมาก เช่นกัน

โดยในหน่วยเลือกตั้งที่ 1 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ณ เวลา 10.20 น. เกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งแล้ว คิดเป็นจำนวน 60.76 %

“จึงขอเชิญชวนเกษตรกรผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ที่ยังไม่ได้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ตามหน่วยเลือกตั้ง ทั้งนี้หลังจากการปิดหีบ ในเวลา 15.00 น. คณะกรรมการหน่วยเลือกตั้ง จะเริ่มนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งทันที และสรุปรวบรวมผลการนับคะแนนให้กับจังหวัด เพื่อรายงานผลการนับคะแนน ให้เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่งตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกร ในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ต่อไป” นายนิยม กล่าว.