ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด คนใหม่

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี มอบหมายให้นางสาววรรณพัชร จินดาขัด เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมแสดงความยินดี ยินดีต้อนรับ และมอบนโยบายด้านการศึกษา นางสาวศิรภัส ขัติยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิดเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา คนใหม่ ทั้งนี้คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ร่วมแสดงความยินดี ด้วย