ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เสริมสร้างส่งเสริมทัศนคติที่ดีในการทานผลไม้

วันที่ 15 พ.ย.66 Walk rally บูรณาการหน่วยการเรียนรู้ ผักสด ผลไม้น่ากิน เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ขับเคลื่อนแหล่งเรียนรู้ทุกกลุ่มวัย โดยนายมงคล ใบแสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายภานุรัตน์ นันตา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คุณครูระดับชั้นเตรียมอนุบาล – ชั้นอนุบาล 3 จัดกิจกรรม Walk rally บูรณาการหน่วยการเรียนรู้ ผักสด ผลไม้น่ากิน

โดยมีการจัดกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ ลอดถ้ำหมูป่า ฐานขยำ ขยำ กระดาษวิเศษ ฐาน ผลไม้แปลงร่าง ฐานแต่งแต้มผลไม้ด้วยปลายนิ้วมือ ฐาน Fruit veggie race เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน และส่งเสริมทัศนคติที่ดีในการทานผลไม้ ที่สำคัญกิจกรรมยังเป็นการฝึกฝนความมีน้ำใจ ช่วยเหลือ ดูแลกันระหว่างพี่กับน้อง ณ สนามโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่