ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

“กระทงนครเชียงราย” คืบหน้าเตรียมพื้นที่สวนสาธารณะริมน้ำกก (หลังวัดฝั่งหมิ่น)

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ปรับระดับพื้นที่สวนสาธารณะริมน้ำกก (หลังวัดฝั่งหมิ่น) ซึ่งครอบคลุม 3 ชุมชน ชุมชนร่องเสือเต้น ชุมชนฝั่งหมิ่น และชุมชนป่าแดง

โดยในปีนี้ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้มีการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อให้พี่น้องชาวเชียงราย และนักท่องเที่ยวได้มาร่วมลอยกระทงในลำน้ำกก พร้อมกิจกรรมมากมาย ในระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2566 ณ สวนสาธารณะนครเชียงราย

#อย่าลืมแต่งกายเข้าบรรยากาศป๋าเวณียี่เป็งนครเจียงฮายร่วมประกวดคลิปTiktokชิงรางวัลมูลค่าร่วม 50,000 บาท

#นางนพมาศ5G

#นครเชียงรายนครแห่งความสุข