ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย MOU เทศบาลเมืองจิ่งหง สิบสองปันนา สถาปนาเมืองมิตรภาพ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับ นาย เต้า ไห่ชิง (Dao Haiqing) นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองจิ่งหง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองจิ่งหง สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ห้องประชุม โรงเรียรเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย

ซึ่งการพบปะกันครั้งนี้ ทางเทศบาลเมืองจิ่งหง สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ได้แจ้งเจตจำนง อย่างเป็นทางการ ที่เดินทางมาร่วมลงนาม ว่าด้วยการสถาปนาเมืองมิตรภาพ บ้านพี่เมืองน้อง หลังจากก่อนหน้านี้ ทั้ง 2 เทศบาลฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนทางด้านทรัพยากรและบุคลากรมาเป็นระยะเวลาหลายปีต่อเนื่อง จนประสบความสำเร็จทางด้านความร่วมมือ ทางการศึกษาและด้านอื่น ๆ

ดังนั้นทั้ง 2 เทศบาล จึงขอสานสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้น ด้วยการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เพื่อให้การพัฒนาในด้านอื่นๆ มีมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้ง 2 ฝ่าย ทั้งในด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในพื้นที่

โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ถือว่าเป็นโอกาสอันนี้ ที่ได้มีการลงนามในครั้งนี้ หากเป็นไปได้ในอนาคต จะได้เสนอเรื่องไปยังส่วนกลางของประเทศไทย เพื่อร่วมกัน เดินทางไป เมืองจิ่งหง สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในการสร้างมิตรภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น และต้องขอขอบคุณทาง เมืองจิ่งหงฯ เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนการเรียนการสอนของทั้ง 2 เมือง ทั้งส่งนักเรียน นักศึกษา คณะครู ไปแลกเปลี่ยนรู้ที่ เมืองจิ่งหง และ ทาง เมืองจิ่งหง ก็จะส่ง นักเรียน นักศึกษา และคณะครู จากจีน มายังเชียงรายด้วยเช่นกัน รวมไปถึงการเปิดให้มีการเชื่อมโยงเมืองแห่งการท่องเที่ยว และเมืองธุรกิจเข้าด้วยกัน

ทางด้านนาย เต้า ไห่ชิง (Dao Haiqing) นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองจิ่งหง กล่าวว่า อนาคตหากมีความเป็นไปได้ เมืองจิ่งหง พร้อมเปิดพื้นที่ให้ เทศบาลนครเชียงราย เปิดที่ทำการจุดประสานงานทุกเรื่องในเมืองจิ่งหง พร้อมจะอำนวยความสะดวกทุกเรื่อง เพราะจะได้ประสานงานกันสะดวกมากยิ่งขึ้น และทางเมืองจิ่งหง ก็พร้อมมาเปิดจุดบริการในพื้นที่เทศบาลนครเชียงราย ในการทำหน้าที่ประสานงานของทั้ง 2 เมือง ประการสำคัญที่สุดคือเรื่องการศึกษา การท่องเที่ยว และการทำธุรกิจร่วมกันทุกด้าน ที่จะขับเคลื่อนไปพร้อมกัน ซึ่งเชื่อว่า การลงนามในครั้งนี้ จะเป็นผลดีต่อ 2 เมือง.