ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จัดกีฬาสีภายในแดง – ดำ เกมส์

บรรยากาศการจัดกิจกรรมกีฬาสีภายในสถานศึกษา “แดง – ดำเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566 สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้กับนักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นทีม ตลอดส่งเสริมให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก โดยทำการแข่งขันในระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว