ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

กีฬาสีภายในแดงดำเกมส์โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

วันที่ 1 ธ.ค.66 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธี การแข่งขันกีฬาสีและนันทนาการของโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว “แดง ดำ เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2566

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้กับนักเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นทีม ตลอดส่งเสริมให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก โดยทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว…